Pg  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   13   14   15  16   17  18

 

 

 

Style#152014

18K White Gold Vintage Style Diamond 1.5 ct Ring

Gold 7.0g   L23xW19 mm

Style#151933

18K White Gold Vintage Style Diamond 2.0 ct Ring

Gold 6.3 g   L24xW19mm

Style#152311
18K White Gold Vintage Style Diamond 1.75 ct Ring
Gold 8.5g     L23xW19mm

Style#153482

18K White Gold Vintage Style Diamond 2.39 ct Ring
Gold 9.0g     L25xW19mm

Style#360376

18K White Gold Vintage Style Diamond 1.06  ct Ring
Gold 7.87g    L19xW19mm

 

#141280-245RD

Black Diamond 0.5ct

18K White Gold 2.5g

#141279-1181RD

Diamond 1.8ct

18K White Gold 7.0g

#141282-1239RD

Diamond 2.65ct

18K Rose Gold 3.5g

Style#022275

18K White Gold Vintage Style Diamond 1.5 ct Ring
Gold 5.0 g     L25xW17mm

Styel#151951

18K White Gold Vintage Style Diamond 1.65 ct Ring
Gold 8.0 g     L25xW18mm

#141284-2237RD

Diamond 3.0ct

18K Yellow Gold 17.0g

 

#141285-1537RD

Diamond 1.85ct

18K Rose Gold 12.0g

 

#141286-1438RD

Diamond 2.0ct

18K White Gold 9.0g

 

#141287-1244RD

Diamond 1.5ct

18K Yellow Gold 13.5g

 

#141272-1179RD

Black & White Diamond 2ct

18K White Gold 9.0g

#141290-1013RD

Diamond 3.5ct

18K Yellow1.3ct

 

#141273-1647RD

Diamond 2.5ct

18K White Gold 9.5g

#505266-3000RD

Diamond 4.6ct

14K White Gold 10.0g

 

#141352-2570RD

Diamond Heart Ring

Diamond 6.4ct

18K Yellow Gold  12.5g

 

#141334-1512RD

Diamond 2.5ct

18K White Gold 6.5g

 

#141275-1971RD

Diamond 3.25ct

18K Yellow 11.0g

 

#141276-1291DR

Diamond  2.05ct

18K Rose Gold 7.0g

#141339-2688RD

Diamond 4.2ct

18K Yellow Gold 16.5g

 

#141277-1291RD

Diamond 2.05ct

18K White  Gold 7.0g

#141364-3227D

Diamond 7.7ct

18K Yellow Gold 16.0g

 

Pg  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   13   14   15  16  17  18